Blogg

Den digitala marknadsföringens roll i ett företag

Digitala kampanjer är en av de framväxande formerna av marknadsföring som hjälper till att få företag att nå nya höjder. Borta är dagarna med att använda flygblad, tidningsannonser, TV-reklam och andra. Med utvecklingen inom teknik är det nu möjligt att ha en webbplats och driva meddelandet till rätt kunder på nolltid.

Dessutom bidrar det också till att uppnå högre försäljning och mer varumärkesmedvetenhet. Digital marknadsföring är i hög grad beroende av internet och själva den digitala plattformen.

Ytterligare information om digital marknadsföring finns på denna webbplats.

Den viktigaste delen av alla digitala marknadsföringskampanjer är Google Analytics. Det hjälper företag att veta vilka webbsidor som lockar de flesta användare. Genom att analysera publikens beteende kan marknadsförare ta reda på vilka nya idéer och taktiker de vill anta för sin verksamhet. Det finns ett antal verktyg som erbjuds av Google för att spåra aktiviteterna för besökare på din webbplats. De tillhandahåller ett antal analysverktyg som: Google Analytics, Google AdWords, Google Analytics Explorer och många fler.

Det andra viktigaste med en digital marknadsföringskampanj är sidans konverteringsfrekvens. Detta innebär procentandelen användare som klickade på annonsen men inte gjorde något köp eller förfrågan. Om omräkningskursen ligger under önskad nivå måste marknadsföringsinsatsen justeras eller utföras igen. Digital marknadsföring handlar om att förbättra användarupplevelsen och öka konverteringsfrekvensen så att varje webbanvändare blir en potentiell kund.

Det andra man måste titta på är att identifiera konkurrenternas framgångsgrad. Det är ganska lätt att ta reda på detta eftersom de har publicerat sin konverteringsfrekvensgraf under de senaste månaderna. En god förståelse för konkurrenternas marknadsföringsinsatser kan berätta om deras reklamstrategier och mål. Förutom att analysera konverteringsfrekvensen bör man också fokusera på själva målsidan eftersom om användaren lockas till sidan är det mer troligt att han / hon gör en förfrågan eller köper produkten.

Det sista men inte det minst viktiga när man genomför en framgångsrik digital marknadsföringskampanj är att analysera svarsfrekvensen. Detta kan göras med hjälp av Google Analytics och det kommer att visa antalet unika besökare på webbplatsen samt antalet besökare som utförde någon form av åtgärd. Besökarna kategoriseras i två olika grupper, de som utförde en aktion och de som just besökt webbplatsen. Baserat på den information som erhålls via Google Analytics kan du känna till de områden som behöver förbättras för bättre resultat. Du kan använda data för att introducera nya sidor eller aktiviteter eller genomföra nya kampanjer.

Det bästa med en marknadsföringskampanj är att du kan använda olika verktyg och tekniker för att spåra din ROI. Det finns många webbplatser som erbjuder information om de olika verktygen som kan användas när du genomför en framgångsrik digital marknadsföringskampanj. Du kan till exempel spåra antalet nya sessioner samt sidvisningar av besökarna och klickfrekvensen. Konverteringsfrekvensen berättar om hur mycket försäljning som har uppnåtts samt antalet nya kunder som har kommit in i butiken. Det är också användbart för att analysera framgången för en viss kampanj och kan användas för att introducera en ny plattform eller produkt på plats.