Nyheter

Kraften hos negativa fördomar

Ordet fördomar används för att beskriva något som påverkar hur man styr sitt tänkande. Det har sagts att vi alla är fördomsfulla mot vår egen sort – vår egen ras, vårt kön, vår nationalitet, vår religion, vår sexuella läggning osv. Det finns dock vissa fördomar som påverkar alla. Detta är vad vi kallar kulturell bias, vilket är anledningen till att de flesta av oss har fördomar mot andra kulturer också.

Upptäck mer om bias här.

Fördomar kan också vara inlärda eller medfödda

Bias är vanligtvis en förutfattad partiskhet, vanligen mot eller till förmån för en idé, person eller sak, vanligtvis på ett sluten, fördomsfullt eller slutenhjärtat sätt. Fördomar kan också vara inlärda eller medfödda. Människor kan utveckla fördomar för eller emot ett yrke, en organisation, en person eller en uppsättning övertygelser. Även inom vetenskap och teknik finns det en bias ett systematiskt fel.

Människor kan utveckla fördomar för eller emot ett yrke, en organisation, en individ eller en uppsättning övertygelser

En bias är ett slags fel som uppstår när man resonerar med ofullständig information. Alla människor tenderar att begå misstag vid enstaka tillfällen. Det är därför de gör misstag. Detta innebär att det kan finnas en bias i din beslutsprocess som kan kosta dig den framgång du vill uppnå. Om du kan eliminera bias från ditt affärsliv är möjligheterna till tillväxt oändliga. Var inte rädd för att erkänna att du är mänsklig.