Transport

Det är inte ovanligt att det rings in tips till polisen om trafikanter som tar för stora friheter och som helt ignorerar säkerheten för sina medbilister. Det har under perioder också funnits de som på eget bevåg patrullerat gatorna i syfte att förhindra olyckor och farligt beteende. Detta har gjorts i mer eller mindre organiserad form och kan ha varit någonting som bidragit stort till minskade förseelser.

Handledarkurser vid förberedelse inför övningskörning, bättre kameror och större medvetenhet är faktorer som bidrar till tryggare körning. Åtskilliga sidor om bilar tar upp fler beteenden i trafiken.